Koncepcja i projekt wnętrza odtworzenia historycznej warzelni próżniowej działającej w Kopalni Soli „Wieliczka” od 1913 roku do niemal końca XX wieku.

Założeniem projektowym była wielofunkcyjność hali w ramach mającej powstać stałej wystawy.

Koncepcja i projekt obejmowały dokumentację sieci, multimediów, aranżacji i iluminacji hali. Przedstawiały rozwiązania techniczne umożliwiające następne etapy projektowania w zakresie: projektu architektoniczno – konstrukcyjnego i pozostałych wykonawczych projektów branżowych.

Dokumentacja obejmowała również scenografię, scenariusz zwiedzania i projekty elementów scenograficznych. Został także przedstawiony szczegółowy kosztorys realizacji przedsięwzięcia z podziałem na poszczególne rozwiązania techniczne, multimedialne oraz funkcje produktu turystycznego i imprez.

 

Prezentacja multimedialna

MD-Solutions 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie JW Studio